logo facebook
logo twitter
logo youtube
logo instagram
logo linkedin

Záruky na okna a dveře Internorm
V naší „Příručce o zárukách, péči a údržbě“, kterou obdržíte při dodání produktů, naleznete doslovné znění záručních ustanovení, předpoklady a postup při uplatňování záruk.


10 LETOU ZÁRUKU

 • Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na bílých okenních a dveřních plastových profilech, které jsou zatížené povětrnostmi, vyjma praskliny v pokosu.
 • Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na okenních a dveřních plastových profilech s fólií z interiérové strany zatížené povětrnostmi, vyjma praskliny v pokosu.
 • Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na okenních a dveřních venkovních hliníkových profilech eloxovaných nebo práškově upravených, které jsou zatížené povětrnostmi.
 • Proti tvorbě kondenzátu mezi tabulemi skel u izolačních zasklení.
 • Na funkčnost materiálového provedení dřevo/izolační pěna/hliníkový profil u všech dřevo-hliníkových okenních systémů Internorm za dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internormu.
 • Na funkční lepený spoj a na utěsnění tabulí izolačních skel s okenními profily u všech dřevo-hliníkových okenních systémů Internorm za dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internormu.
 • Na lepený spoj nalepovacích mřížek.

5 LETOU ZÁRUKU

 • Proti korozi u dveřního kování domovních dveří s povrchovou úpravou PVD, pokud se nevyskytují mechanická poškození.
 • Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na dveřních výplních, které jsou zatížené povětrnostními vlivy; garance se nevztahují na změny vzhledu povrchů v důsledku znečištění.

3 LETOU ZÁRUKU

 • Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin u roletových profilů z plastu, které jsou zatížené povětrnostními vlivy.
 • Na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin u roletových profilů eloxovaných nebo práškově upravených povrchů roletových a žaluziových profilů z hliníku, které jsou zatížené povětrnostními vlivy.
 • Na funkčnost okenního popř. dveřního kování za dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internormu.

30 LETÉ ZAJIŠTĚNÍ


Navíc poskytuje Internorm zajištění, že produkty Internormu mohou být našimi odborníky opakovaně udržovány tak (originální díly nejsou povinné), aby existovala, příp. zůstala zachována jejich plná funkčnost po dobu 30 let. A to za předpokladu, že rámová konstrukce (= rám a křídlo) nevykazují žádná poškození. 30letá lhůta počíná datem výroby. K zachování funkčnosti produktů potřebné úkony, nutné materiály, servisní hodiny atd. budou účtovány dle aktuálních nákladových sazeb.