logo facebook
logo twitter
logo youtube
logo instagram
logo linkedin

Jsme spokojeni teprve tehdy, když jste nadšeni!
11.11.2014 firma H.A.C. spol. s r.o. prošla úspěšnou certifikací 10 Customer Care standardů a získala certifikát [1st] window partner Internorm.


1st window partner Internorm

10 standardů programu péče o zákazníky

  • Postaráme se o to, abyste se snámi mohli vždy pohodlně spojit a sjednáme s Vámi takový termín konzultace, který Vám bude vyhovovat.
  • V příjemném prostředí naší vzorkovny získáte dobrý přehled o výrobcích.
  • Vážíme si Vás jako zákazníka, chováme se vždy přátelsky a vstřícně a reagujeme na Vaše individuální potřeby.
  • Kompetentní poradenství zahrnující všechny naše výrobky i služby Vám usnadní rozhodnutí. Kromě toho nabízíme užitečné příslušenství.
  • Nabídka Vám bude předána včas a bude přesně odpovídat dohodnutým ujednáním.
  • Nabídku vytvoříme přehledně a projednáme ji s Vámi, abychom mohli zodpovědět Vaše případné dotazy.
  • Objednané výrobky dodáme ve sjednaném termínu a v bezvadném stavu a odborně je osadíme.
  • Veškeré práce budou prováděny šetrným zpusobem, čistě a řádně spolehlivým a kompetentním montážním týmem.
  • V přiměřené době po montáži se s Vámi spojíme, abychom se ujistili, že jste nadšeni.
  • Na Vaše dotazy a žádosti reagujeme neprodleně a takovým způsobem, abychom Vám pomohli.
motto Internorm