I-TEC ZASKLENÍ

Inovace promyšlená do detailu

Mnohé okenní tabule jsou s rámem spojeny pouze na několika bodech. Pro celoobvodovou fixaci Vám nabízíme FIX-O-ROUND technology – a to sériově. Výhoda této technologie spočívá v celoobvodovém slepení okenního rámu s tabulí skla. Tím se podstatně vylepší stabilita, tepelná a zvuková izolace, bezpečnost proti vloupání a funkceschopnost okna po celou dobu životnosti.

Výhody a přednosti

  • perfektní stabilita
  • optimální a zvuková izolace
  • zvýšená bezpečnost proti vloupání
  • zaručená funkceschopnost okna
i-tec-zaskleni
  1. svařený profil křídla se pravoúhle vyrovná
  2. tabule skla se vsadí do rámu a vycentruje
  3. zbylá spára mezi sklem a ramem se celoobvodově vyplní lepidlem
  4. osazením zasklívací nebo krycí lišty se začistí lepená spára

Chcete se dozvědět více o této technologii?